Finns det?

Att ha så lite saker som möjligt, eftersom saker stjäl tid och kraft och det är något som jag vill ha mer av. 
 
Att våga följa själen även om det skulle leda mig bort och iväg.
 
Att leva närmare naturen och sinnesron. 
 
Att skala ned istället för att hela tiden skaffa mer.
 
Att göra plats för mer andrum och fler mellanrum. 
 
Att få möjlighet att vara mer i nuet, istället för att hela tiden rusa framåt. 
 
Att slippa ständig hjärnstress. 
 
Kan jag? Skulle jag våga? Skulle det göra skillnad