Noll

Absolut. Noll. Energi. Zero. 
 
Varför orkar jag inte?